Šta je bosanskohercegovački interes u ratom zahvaćenoj Evropi?

By 09/03/2022Kolumne
  1. Svaka kriza je istovremeno i prilika. Rat u Ukrajini može biti podsticaj za reintegraciju Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkog društva u cjelini.
  2. Građani Bosne i Hercegovine svih etničkih i konfesionalnih pripadnosti, koji i dalje žive posljedice rata od prije 30 godina, s oprezom i dozom uznemirenosti gledaju slike mrtvih i ranjenih civila, ponovo na tlu Evrope, pitajući se je li vrijedno ponovo slati svoju djecu u smrt i za čiji interes?
  3. Antibosanskohercegovačke političke strukture unutar i van države zasigurno se pitaju čemu ponovni napad na neosvojivu Bosnu i hoće li im se, eventualno, ponoviti sudbina haških osuđenika?
  4. Danas su svi u Bosni i Hercegovini svjesni, htjeli to priznati ili ne u javnosti, da je život unutar granica Bosne i Hercegovine optimalan po njih i njihovo potomstvo, jer je to njihova domovina (ma koliko neki bili nepristojni prema njoj), da je dovoljno prostrana i bogata za sve njene stanovnike i da je sve osim očuvanja i njegovanja države Bosne i Hercegovine i njene samostalnosti i suvereniteta avantura sa nepredvidivim posljedicama.
  5. Upravo je navedeno tačka na kojoj valja obnoviti društveni dogovor za bolje sutra i konačno izvući određene pouke iz prošlosti za dobrobit svih.
  6. Interes Bosne i Hercegovine i njenih stanovnika je u zaštiti vlastite državnosti, nezavisnosti, suvereniteta i samostalnosti, razvijanju vladavine prava i istinskog poštivanja različitosti identiteta.
  7. Konačno bi u drugi plan trebalo staviti interese istočnih i zapadnih političkih centara moći odnosno razvijati dalju međunarodnu saradnju u skladu sa vlastitim interesima. Vrijeme je za razvijanje svijesti o Bosni i Hercegovini kao državi sa domaćinom, a ne nekoj marionetskoj banana državi, protektoratu u službi tuđinaca.
  8. Ni Vašington ni Moskva, ni Pariz ni London, ni Brisel ni Berlin ni Ankara, nemaju pravo svoje interese prelamati preko bosanskohercegovačkog neba i zemlje! Imaju historijsku obavezu i dug podržati reintegraciju Bosne i Hercegovine i njenog povijesno ranjenog društva.
  9. Bosanskohercegovački političari, zagovarači integrirane, cjelovite, demokratske i prosperitetne države Bosne i Hercegovine nemaju pravo svojim nepromišljenim potezima i nepametnim postupcima i izjavama dovoditi u opasnost Bosnu i Hercegovinu niti širiti lažne nade bosanskohercegovačkim građanima, već imaju obavezu i odgovornost voditi politiku i međunarodnu diplomatiju isključivo u skladu sa vitalnim državnim interesima Bosne i Hercegovine.
  10. Svi građani Bosne i Hercegovine koji vole svoju domovinu i ne namjeravaju je napuštati ili nekom drugom prepuštati, imaju obavezu biti proaktivni u ostvarenju interesa države Bosne i Hercegovine.

Dr. Sedad Bešlija