Saopštenje za javnost: Nova Bosna djeluje dugoročno i strateški

By 11/08/2018Saopštenja

S obzirom na to da pojedini kandidati za Opće izbore 2018. u svojim javnim nastupima spominju nepostojanje dugoročne strategije, nacionalnog ili državnog memoranduma Bosne i Hercegovine i slične teme i vizije želimo podsjetiti i kandidate i javnost da je pokret Nova Bosna još u toku 2016. i 2017. godine izradio dva ključna dokumenta u svom djelovanju “Političku viziju Nove Bosne 2030” i “Bosanski memorandum za XXI stoljeće” čime je po prvi puta pokazala da i u našoj zemlji postoji intelektualni krug, istina mlađe generacije, koji razmišlja dugoročno i povlači konkretne poteze u tom pravcu.